شعبہ جات

۔۔۔۔ شعبہ جات ۔۔۔۔

(1)۔۔۔۔۔ درس نظامی برائے طلباء

(2)۔۔۔۔۔ حفظ و ناظرہ ، گردان و تجوید  برائے طلباء

(3)۔۔۔۔۔ درس نظامی برائے طالبات

(4)۔۔۔۔۔ فہم دین کورسز برائے عوام الناس  (برائے مرد) مدرسۃ البنین (برائے خواتین) مدرسۃ البنات

(5) دارالعلوم سکول ایجوکیشن سسٹم

۔۔۔۔۔ دفاتر ۔۔۔۔

(1)۔۔۔۔ دفتر اہتمام

(2)۔۔۔۔ دفتر ناظم تعلیمات

(3)۔۔۔۔ دفتر دارالافتاء

(4)۔۔۔۔ دفتر نظامت

Designed & Developed by TAKWIR Web Designing www.takwir.com